Izgradnja nogostupa u naselju Hlebine

Korisnik projekta: Općina Hlebine
Vrijednost projekta: 70.303,52 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2017. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 53.089,12 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je povećati prometnu sigurnost svih stanovnika naselja Hlebine, poboljšati kvalitetu života u Općini, kao i doprinijeti revitalizaciji Općine Hlebine.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti su priprema terena, postavljanje ivičnjaka, postava opločnika.

Print Friendly, PDF & Email