Izgradnja nogostupa na sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu

Korisnik projekta: Općina Koprivnički Ivanec
Vrijednost projekta: 254.914,06 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 07. studenoga 2018. do 07. studenoga 2020. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je izgraditi infrastrukturu koja će omogućiti sigurnije kretanje sudionika u prometu; Izgraditi infrastrukturu koja će omogućiti odvodnju oborinskih voda sa prometnica i pješačkih staza; Potaknuti lokalno stanovništvo na vožnju biciklom, šetanje, kretanje i korištenje nogostupa i biciklističkih staza

Svrha projekta je izgraditi i staviti u funkciju pješačke staze u naselju Koprivnički Ivanec

Aktivnosti: Aktivnost upravljanja projektom; Aktivnost javne nabave; Aktivnost gradnje nogostupa; Aktivnost nadzora nad izgradnjom; Aktivnost revizije, Aktivnost promidžbe i vidljivosti

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“ te projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email