Izgradnja nerazvrstane ceste NC 2 Novačka

Korisnik projekta: Općina Gola
Vrijednost projekta: 150.778,75 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2019. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 39.816,84 eura

Opći cilj projekta: Izgradnjom dionice urediti makadamski put, što znači bolju i kvalitetniju prometnu povezanost rubnog dijela naselja Gola s naseljem Novačka te povezanost jezera Ješkovo s naseljem Gola. Projektom se želi povećati prometnu sigurnost sudionika koji prometuju navedenom dionicom, kao i standard komunalnih usluga.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti su pripremni radovi, zemljani radovi, kolnička konstrukcija na makadamu, postavljanje odvodnje i zaštite instalacija te usluge stručnog nadzora.

Print Friendly, PDF & Email