Izgradnja nerazvrstane ceste Drenovica – odvojak Živko

Korisnik projekta: Općina Novo Virje
Vrijednost projekta: 78.608,80 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 23.890,11 eura

Opći cilj projekta: Osiguranje osnovne komunalne infrastrukture rekonstrukcijom nerazvrstane ceste Drenovica – odvojak Živko u dužini od 581 metara. Provedba projekta doprinijela bi podizanju komunalnog standarda, većoj kvaliteti života i sigurnosti prometa obzirom da su u ulici smještena kućanstva, značajne poljoprivredne površine i dječji vrtić.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu su provedba postupka javne nabave za izvođača radova te rekonstrukcija ceste koja uključuje pripremne, zemljane i asfalterske radove, sanaciju afaltiranih i betonskih površina te završne radove.

Print Friendly, PDF & Email