Izgradnja jaslica u sklopu Dječjeg vrtića „Leptirić“ Hlebine

Korisnik projekta: Općina Hlebine
Vrijednost projekta: 212.356,49 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 53.089,12 eura

Opći cilj projekta: Osnovni cilj projekta je stvaranje prostornih uvjeta za odvijanje programa predškole za djecu na području Općine Hlebine – jaslička skupina čime se nastoji zaustaviti iseljavanje mladih obitelji u gradska središta, osigurati održivi razvoj zajednice, te poboljšati kvaliteta života u Općini Hlebine. Projekt doprinosi jačanju socijalne kohezije i demografskoj revitalizaciji područja Općine Hlebine.

Aktivnosti: Dogradnja postojećeg  objekta s prostorom za jasličku skupinu ukupne površine 220,08 m2, koji se sastoji od 8 prostorija odnosno 113,95 m2 zatvorenog i 106,13 m2 otvorenog prostora. Obzirom da je projekt planiran u dvije faze I. faza obuhvaća građevinsko-obrtničke radove.

Print Friendly, PDF & Email