Izgradnja jaslica u sklopu dječjeg vrtića „Leptirić“ Hlebine – II. faza

Korisnik projekta: Općina Hlebine
Vrijednost projekta: 546.565,96 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2021. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 46.452,98 eura

Opći cilj projekta: Stvaranje prostornih uvjeta za odvijanje programa predškole za djecu na području Općine – jaslička skupina čime se nastoji zaustaviti iseljavanje mladih obitelji u gradska središta, osigurati održivi razvoj zajednice te poboljšati kvaliteta života u Općini. Projekt doprinosi jačanju socijalne kohezije i demografskoj revitalizaciji područja Općine.

Aktivnosti: U 2021. godini planira se II. faza tj. završetak svih radova do stavljanja objekta u funciju, a radovi obuhvaćaju pripremne radove, rušenje, betonske i armiranobetonske radove, izolacije, zidarske, bravarske, stolarske, keramičarske, ličilačke, gips-kartonske, parketarske, fasaderske i limarske radove, uređenje okoliša, hidrotehničke instalacije, elektroinstalacije i strojarske instalacije.

Print Friendly, PDF & Email