Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu

Korisnik projekta: Općina Koprivnički Ivanec
Vrijednost projekta: 544.694,41 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 03. ožujka 2023. do 02. ožujka 2026. godine
Status projekta: U provedbi

Logo projekta Uz PORU po potporu

Opći cilj projekta je ulaganje u izgradnju i opremanje predškolske ustanove u općini Koprivnički Ivanec.

Specifični cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u općini Koprivnički Ivanec kroz izgradnju dječjeg vrtića s dva dodatna dnevna boravka za jasličke skupine i jednim dodatnim dnevnim boravkom za vrtićku skupinu.

Aktivnosti projekta: Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom).

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email