Izgradnja dječjeg vrtića u Goli

Korisnik projekta: Općina Gola
Vrijednost projekta: 573.362,53 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 15. veljače 2023. do 15. veljače 2026. godine
Status projekta: U provedbi

Logo projekta Uz PORU po potporu

Opći cilj projekta je ulaganje u izgradnju i opremanje predškolske ustanove u Goli.

Specifični cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u općini Gola.

Aktivnosti projekta: Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić).

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email