Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Đelekovcu

Korisnik projekta: Općina Đelekovec
Vrijednost projekta: 363.129,60 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 17. ožujka 2023. do 16. ožujka 2026. godine
Status projekta: U provedbi

Logo projekta Uz PORU po potporu

Opći cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Đelekovec.

Specifični cilj projekta je ulaganje u izgradnju dječjeg vrtića u Đelekovcu za potrebe rada 1 vrtićke skupine i 1 jasličke skupine.

Aktivnosti projekta: Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom).

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email