Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Sigetec – Faza I

Korisnik projekta: Općina Peteranec
Vrijednost projekta: 29.453,02 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 6.636,14 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja dječjeg igrališta u naselju Sigetec. Igralište će se izgraditi na k.č.br. 429/2 i 3504/61 k.o. Sigetec koja se nalazi u vlasništvu Općine Peteranec. Postojeće stanje istoga nije zadovoljavajuće zato što se na istom trenutno nalazi devastirana, dotrajala i neuređena travnata površina. U samom naselju djeca, ali i odrasli nemaju opremljeno igralište na kojem bi samostalno provodili svoje slododno vrijeme i rekreativno se bavili sportom i sportskim aktivnostima. Ovim projektom će se također doprinijeti promicanju ravnopravnosti i nediskriminaciji u lokalnoj zajednici jer na području Općine Peteranec žive i pripadnici romske nacionalne manjine koji će također koristiti navedeno dječje igralište. Sama površina odvojena je od prometnica tako da ne postoji opasnost da djeca nekontrolirano izlaze na istu. Cilj projekta je izgradnja dječjeg igrališta sukladno Glavnom projektu oznake 05/2022.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu izgradnje dječjeg igrališta u naselju Sigetec – I. faza obuhvaćaju: geodetske radove, radove rušenja i demontaže, zemljane radove, betonske i armiranobetonske radove, zidarske radove, podopolagačke radove, radove na hortikulturi i radove elektroinstalacija.

Print Friendly, PDF & Email