Izgradnja biciklističko-pješačke staze u Općini Drnje – Trg kralja Tomislava

Korisnik projekta: Općina Drnje
Vrijednost projekta: 130.693,44 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 15.926,74 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta izgradnja je biciklističko-pješačke staze kojom bi se prvenstveno povećala sigurnost svih sudionika prometa budući da se radi o jednoj od najprometnijih ulica u naselju Drnje kojom svakodnevno putuje velik broj automobila, pješaka i biciklista čemu doprinosi blizina Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje koju pohađa velik broj učenika s područja općine ali i iz okolnih mjesta. Navedena biciklističko-pješačka staza predviđena je uz cestovni pravac DC 41 koji povezuje Koprivničko-križevačku županiju s Mađarskom. Uz to, njezinom izgradnjom omogućio bi se nesmetani pristup i kretanje osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, te izvršio nastavak na projektiranu stazu koja ide kroz naselje. Budući da trenutno stanje tog dijela naselja zbog nepostojanja staze prisiljava pješake, bicikliste i sve ostale sudionike prometa na kretanje isključivo cestom – jasno je vidljiva važnost ovog projekta kojim bi se rasteretio cestovni promet, te doprinijelo sprječavanju sve češćeg iseljavanje mladih obitelji i propadanja ruralnih sredina čija vrijednost je neizmjerna ali istovremeno nažalost olako shvaćena.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju pripremne i zemljane radove, montažne i asfalterske radove te sanaciju površina i završne radove.

Print Friendly, PDF & Email