Izgradnja biciklističko-pješačke staze Peteranec-Koprivnica

Korisnik projekta: Općina Peteranec
Vrijednost projekta: 161.039,92 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 13.272,28 eura

Opći cilj projekta: Poboljšanje lokalne infrastrukture i usluga kroz unaprjeđenje javne infrastrukture na području Općine Peteranec, povećanje sigurnosti pješaka i biciklista u prometu, poboljšanje kvalitete života i uvjeta za aktivno provođenje slobodnog vremena, promicanje ravnopravnosti i nediskriminacije u lokalnoj zajednici te sprečavanje iseljavanja stanovništva i smanjenja negativnog demografskog trenda.

Aktivnosti: Provedba javne nabave, provedba građevinskih radova koji obuhvaćaju: pripremne i zemljane radove, odvodnju, kolničku konstrukciju, prometnu signalizaciju, ogradu i ostale radove.

Print Friendly, PDF & Email