Higijena mlijeka od krave do tržišta – MLEKO

Korisnik projekta: Koprivničko-križevačka županija
Vrijednost projekta: 105.151,18 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 21. studenoga 2007. do 30. studenoga 2008. godine
Status projekta: Proveden

Intenzitet potpore: 55,37%

Projektni partneri: PORA Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, Hrvatski stočarski centar, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima i Kmetijsko-gozdarskim zavodom iz Ptuja

Opći cilj projekta bio je uspostava prekogranične suradnje u području proizvodnje mlijeka, razmjena stručnih znanja i iskustava te poboljšanje kvalitete mlijeka kroz cjeloživotnu edukaciju farmera.

Specifični cilj projekta bila je uspostava prekogranične suradnje u obrazovanju na području poljoprivrede, suradnja s farmerima iz Slovenije, uključivanje farmera u proces cjeloživotnog učenja te razmjena stručnog znanja, iskustva uz primjenu dobre prakse u proizvodnji mlijeka.

Aktivnosti: Organizacija edukativnih radionica za farmere, individualne konzultacije s farmerima, studijska putovanja na farme koje se bave proizvodnjom mlijeka s ciljem upoznavanja dobrih higijenskih praksi u proizvodnji mlijeka te izrada vodiča dobre higijenske prakse i priručnika s instrukcijama za farmere.

Print Friendly, PDF & Email