Građenje sustava odvodnje oborinskih voda i uređenje kolnika odvojka u dijelu Ulice Trnovec

Korisnik projekta: Općina Novigrad Podravski
Vrijednost projekta: 62.255,29 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 13.272,28 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je gradnjom sustava odvodnje oborinskih voda i uređenjem kolnika odvojka u dijelu ulice Trnovec (k.č.br. 4634/1 i k.č.br. 4635/1 k.o. Novigrad Podravski) koja je dio nerazvrstane ceste NP 44-Trnovec-odvojak 1 osigurati podizanje razine  javnih usluga, kao i kvalitete života te standarda komunalne infrastrukture u Općini Novigrad Podravski. Postojeća nerazvrstana cesta odvojka izvedena je kao makadamski put u duljini cca 135 m, oštećena je uslijed djelovanja erozije te sustav odvodnje nije adekvatno riješen.  To negativno djeluje na sigurnost u prometu kao i na zagađenje okoliša.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju pripremne i zemljane radove, montažne radove, asfalterske te završne radove.

Print Friendly, PDF & Email