EU COMPASS

Korisnik projekta: Zaklada županije Zala za promociju poduzetništva
Vrijednost projekta: 200.487,93 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. rujna 2011. do 31. kolovoza 2012. godine
Status projekta: Proveden

Projektni partneri: Poduzetnički centar Županije Somogy, Gospodarska i industrijska komora županije Zala, HGK Županijska komora Varaždin, VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Cilj projekta bila je promocija pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kroz jačanje poslovnih veza i tržišta temeljenog na znanju, te kroz prijenos znanja i iskustva mađarskih partnera u korištenju EU fondova.

Aktivnosti: Održavanje dva dvodnevna treninga za hrvatske projektne partnere koji temeljem novih znanja i prenesenih iskustava od strane mađarskih partnera kao EU informatori u svojim županijama mogu pružiti sve relevantne informacije vezane uz EU natječaje i programe. Organizacija foruma i radionica za potencijalne korisnike EU sredstava na temu pripreme projekata te uspostava info točaka na kojima zainteresirani dionici mogu dobiti pravovremene informacije o Europskoj uniji i mogućnostima korištenja EU fondova za javni, civilni i privatni sektor.

Print Friendly, PDF & Email