Energetska obnova zgrade Osnovne škole Fran Koncelak, Drnje

Korisnik projekta: Koprivničko-križevačka županija
Vrijednost projekta: 377.239,48 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 22. studenoga 2016. do 28. veljače 2019. godine
Status projekta: Proveden

Projektni partner: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Intenzitet potpore: 86,43%

Cilj projekta je energetska obnova u svrhu smanjenja potrošnje energije Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje

Svrha projekta je rješavanje problema velike potrošnje energije koja je potrebna OŠ Fran Koncelak Drnje za zadovoljenje svakodnevnih energetskih potreba

Aktivnosti: Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i horizontalne mjere; Stručni nadzor građenja/koordinator zaštite na radu; Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove; Stručna podrška Partnera; Izrada glavnog projekta energretske obnove (i elaborata, ako je primjenjivo); Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“

Print Friendly, PDF & Email