EN-EFF – New concept training for energy efficiency

Korisnik projekta: Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin
Vrijednost projekta: 177.782,48 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. kolovoza 2017. do 30. studenoga 2018. godine
Status projekta: Proveden

Projekt „EN-EFF“ odnosno „New concept training for energy efficiency“ je odobren za financiranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga Interreg V – A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektni partneri: „PORA“ KKŽ, REDEA – Regionalna razvojna agencija Međimurje, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA), Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) te Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (SMVKA)

Intenzitet potpore: 85%

Cilj projekta je pridonijeti obrazovanju, osposobljavanju i strukovnom obrazovanju kroz razvoj zajedničkih programa implementacije principa gotovo nulte energije u visokogradnji (nZEB). Kroz projekt će se izraditi i testirati inovativan kurikulum te ostali didaktički materijali potrebni za implementaciju inovativnog programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja u sklopu nZEB principa.

Ova publikacija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije.

Za sadržaj ovog materijala isključivo je odgovorna “PORA” KKŽ i on ne može ni pod kojim okolnostima odražavati stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Za više informacija o Programu www.huhr-cbc.com

Print Friendly, PDF & Email