ECOoperation – Cross-border cooperation of secondary schools in developing common tools in practical training of natural sciences (water, soil, micro-climate)

Korisnik projekta: Csokonai Vitéz Mihály Református gimnazija, osnovna škola i učenički dom
Vrijednost projekta: 241.870,93 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 01. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partner: Gimnazija “Fran Galović” Koprivnica, Srednja škola Prelog

Intenzitet potpore: 85 %.

Cilj projekta Ciljevi projekta su promicanje „Škole u prirodi“ među učenicima, razvoj inovativnih metoda učenja na terenu i sveukupno unapređenje terenske nastave u srednjoškolskom obrazovanju.

Svrha projekta je očuvanje biološke raznolikosti rijeke Drave kroz ekološki pristup terenskom radu i prijenosom znanja između partnera. Prema konceptu koji su razvile partnerske škole, projekt je fokusiran na 3 glavne prirodne teme: voda, tlo i klima. Metodika nastave fokusirana je na istraživanje i razvoj, specijalizirana za terensku nastavu, jer je praktična nastava zanemarena oblast u nastavnom planu i programu srednje škole s obje strane granice.

Aktivnosti: Projekt ima 3 glavne aktivnosti: kajakaštvo (povezano s temom vode), biciklizam (tema tla) i kampiranje (klimatska tema). Kroz ove aktivnosti sudionici projekta će steći praktična iskustva i znanja iz relevantnih prirodnih znanosti.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“ te projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email