E-POSLOVANJE – Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja

Korisnik projekta: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Vrijednost projekta: 1.522.330,61 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. svibnja 2010. do 31. ožujka 2012. godine
Status projekta: Proveden

Projektni partneri: ECORYS Polska u konzorciju s S&T Services Polska

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja odabrana je od strane neovisnih stručnjaka kao jedna od 10 institucija u Republici Hrvatskoj za provedbu projekta na razini županije, te je uloga PORE koordinacija projekta za Koprivničko-križevačku županiju.

Cilj projekta je unaprijediti konkurentnost subjekata malog i srednjeg poduzetništva kroz promociju i poticanje korištenja e-business rješenja, čime će mali i srednji poduzetnici unaprijediti svoja znanja i vještine, te postati konkurentniji na EU tržištu.

Aktivnosti:

Komponenta 1 – namijenjena poduzetničkim potpornim institucijama:

  • unaprijediti kapacitete u 10 odabranih poduzetničkih potpornih institucija u RH na području e-poslovanja i e-trgovanja, kroz edukaciju i treninge o ICT-u, te elektroničkom poslovanju i elektroničkom trgovanju.

Komponenta 2 – namijenjena malom i srednjem poduzetništvu:

  • podizanje svijesti malih i srednjih poduzetnika na području Koprivničko-križevačke županije, te njihova edukacija o e-poslovanju i e-trgovanju, s ciljem unapređenja znanja i jačanja vještina.
Print Friendly, PDF & Email