DRAVIS 2 – Unapređenje sustava javnog uzbunjivanja i upravljanja katastrofama uz rijeku Dravu u pograničnom području

Korisnik projekta: Uprava za katastrofe županije Somogy iz Mađarske
Vrijednost projekta: 337.942,00 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. travnja 2010. do 31. srpnja 2011. godine
Status projekta: Proveden

Projektni partneri: Koprivničko-križevačka županija, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Osječko-baranjska županija, Uprava za katastrofe županije Baranya i Mađarsko nacionalno udruženje za signaliziranje i info-komunikacije (RSOE)

Partneri suradnici: Državni ured za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica, Državni ured za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, Državni ured za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica

Cilj projekta: Unapređenje sektorske suradnje u području upravljanja katastrofama kroz uvođenje inovativnih tehnologija kako bi se poboljšala zaštita prirode, okoliša i ljudskog života.

Aktivnosti: Izrada koncepta razmjene informacija i prekogranične suradnje u području upravljanja katastrofama, trening o razmjeni informacija, GIS mjerenja u prekograničnom području, zajedničke terenske vježbe i izradu studije sprečavanja šumskih požara.

Print Friendly, PDF & Email