Dogradnja Dječjeg vrtića Mali Petar u naselju Sveti Petar Orehovec

Korisnik projekta: Općina Sveti Petar Orehovec
Vrijednost projekta: 324.905,43 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 14. veljače 2023. do 14. veljače 2025. godine
Status projekta: U provedbi

Logo projekta Uz PORU po potporu

Opći cilj projekta je osiguranje infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta na području Općine Sveti Petar Orehovec te povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u lokalnoj zajednici.

Specifični cilj projekta je dogradnja matičnog Dječjeg vrtića Mali Petar i povećanje postojećih kapaciteta dnevnih boravaka za dvije dodatne jasličke skupine.

Aktivnosti projekta: Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Mali Petar pripremom projektno tehničke dokumentacije odnosno glavnog projekta te izvođenjem dogradnje postojećeg objekta dječjeg vrtića s prostorom za dnevni boravak, vanjskom terasom, prostorijom za garderobu i hodnikom uz stručni i projektantski nadzor.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email