Dječji vrtić „Zrno“ Virje

Korisnik projekta: Općina Virje
Vrijednost projekta: 275.000,00 kuna
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2019. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 275.000,00 kuna

Opći cilj projekta: Promicanje ravnomjernijeg i održivog razvoja predškolske djelatnosti u ruralnom području te povećanje uključenosti djece rane i predškolske dobi u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Aktivnosti: Sufinanciranje troškova plaća zaposlenika dječjeg vrtića „Zrno“ Virje.

Print Friendly, PDF & Email