Dječji vrtić „Pčelica“ Molve

Korisnik projekta: Općina Molve
Vrijednost projekta: 29.199,02 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 29.199,02 eura

Opći cilj projekta: Svrha koja se želi postići dobivanjem financijske potpore je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama. Cilj koji se želi postići dobivanjem financijske potpore je povećanje uključenosti i obuhvaćenosti predškolske djece u programima ranog i predškolskog odgoja te podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom kroz osiguranje rada dječjih vrtića i promicanje društveno odgovornog ponašanja što potiče mlade obitelji za ostanak u Općini Molve.

Aktivnosti: Sufinanciranje troškova plaća zaposlenika dječjeg vrtića „Pčelica“

Print Friendly, PDF & Email