Dječji vrtić „Igra“ Područni objekt „Potočnica“ (Sigetec) i Područni objekt „Lastavica“ (Peteranec)

Korisnik projekta: Općina Peteranec
Vrijednost projekta: 29.199,02 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 29.199,02 eura

Opći cilj projekta: Svrha koja se želi postići dobivanjem financijske potpore je osiguranje financijske potpore za što veću obuhvaćenost djece predškolske dobi u predškolskim ustanovama. Cilj koji se želi postići dobivanjem financijske potpore je podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom kroz osiguravanje rada dječjih vrtića i promicanje društveno odgovornog ponašanja koje stvara pozitivno okruženje za obiteljski život što potiče mlade obitelji na ostanak u ruralnoj sredini.

Aktivnosti: Sufinanciranje troškova plaća zaposlenika dječjeg vrtića „Potočnica“ i „Lastavica“

Print Friendly, PDF & Email