Dječji vrtić „Fijolica“

Korisnik projekta: Općina Novigrad Podravski
Vrijednost projekta: 36.498,77 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 36.498,77 eura

Opći cilj projekta: Svrha koja se želi postići dobivanjem financijske potpore je promicanje ravnomjernijeg i održivog razvoja predškolske djelatnosti u ruralnom području te povećanje uključenosti djece rane i predškolske dobi programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja dok je cilj promicanje društveno odgovornog ponašanja i kreiranje pozitivnog okruženja za obiteljski život te smanjenje iseljavanja mladih obitelji iz ruralnog područja omogućavajući im kvalitetnu uslugu odgoja djece rane i predškolske dobi i u njihovim ruralnim sredinama.

Aktivnosti: Sufinanciranje troškova plaća zaposlenika dječjeg vrtića „Fijolica“.

Print Friendly, PDF & Email