Dječji vrtić „Fijolica“

Korisnik projekta: Općina Novigrad Podravski
Vrijednost projekta: 36.498,77 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2019. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 36.498,77 eura

Opći cilj projekta: Promicanje ravnomjernijeg i održivog razvoja predškolske djelatnosti u ruralnom području te povećanje uključenosti djece rane i predškolske dobi u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Aktivnosti: Sufinanciranje troškova plaća zaposlenika dječjeg vrtića „Fijolica“ Novigrad Podravski.

Print Friendly, PDF & Email