Dječji vrtić „Dabrić“

Korisnik projekta: Općina Legrad
Vrijednost projekta: 17.519,41 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 14.599,51 eura

Opći cilj projekta: Dobivanjem financijske potpore planira se poboljšati dostupnost dječjeg vrtića, povećati uključenost i obuhvaćenost djece u programe predškolske djelatnosti, podići socijalnu sigurnost djece i mladih obitelji, promicati društvena jednakost i smanjiti depopulacija.

Aktivnosti: Sufinanciranje troškova plaća zaposlenika dječjeg vrtića „Dabrić“, troškova prijevoza, režijskih troškova te tekuće i investicijsko održavanje.

Print Friendly, PDF & Email