Dječji vrtić „Čarobni park“ Drnje

Korisnik projekta: Općina Drnje
Vrijednost projekta: 24.819,17 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2021. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 24.819,17 eura

Opći cilj projekta: Povećati uključenost i obuhvaćenost predškolske djece programima ranog i predškolskog odgoja te podići socijalnu sigurnost obitelji s djecom osiguravanjem rada dječjih vrtića, promicati društveno odgovorno ponašanje koje stvara pozitivno okruženje za život i potiče mlade obitelji na ostanak u ruralnoj sredini.

Aktivnosti: Sufinanciranje troškova plaća zaposlenika dječjeg vrtića „Čarobni park“ Drnje.

Print Friendly, PDF & Email