Dječji vrtić „Bubamara“ Kalinovac

Korisnik projekta: Općina Kalinovac
Vrijednost projekta: 220.000,00 kuna
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: U provedbi

Nacionalno sufinanciranje projekta: 180.000,00 kuna

Opći cilj projekta: Svrha koja se želi postići dobivanjem financijske potpore je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u Općini Kalinovac. Cilj koji se želi postići dobivanjem ove financijske potpore je razvoj i održavanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ravnomjernija prostorna dostupnost dječjih vrtića, povećanje uključenosti i obuhvaćenosti predškolske djece u programima ranog i predškolskog odgoja te osiguranje jednakog pristupa kvalitetnim programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu stanovanja ili socioekonomskom statusu obitelji čime se mlade obitelji potiču na ostanak u svojoj životnoj sredini.

Aktivnosti: Sufinanciranje troškova plaća zaposlenika dječjeg vrtića „Bubamara“

Print Friendly, PDF & Email