Dječji vrtić „Bregunica“ Novo Virje

Korisnik projekta: Općina Novo Virje
Vrijednost projekta: 24.089,19 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2019. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 24.089,19 eura

Opći cilj projekta: Smanjiti troškove financiranja koje Općina Novo Virje ulaže u rad i funkcioniranje dječjeg vrtića te postići veću obuhvaćenost djece predškolske dobi u vrtiću.

Aktivnosti: Sufinanciranje troškova plaća zaposlenika dječjeg vrtića „Bregunica“ Novo Virje.

Print Friendly, PDF & Email