Danas učimo, sutra spašavamo

Korisnik projekta: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije
Vrijednost projekta: 67.132,92 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 11. veljače 2020. do 26. listopada 2021. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Koprivničko-križevačke županije.

Svrha projekta je unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Aktivnosti: Aktivnosti u svrhu unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u promociji zdravlja i prevenciju bolesti; Promidžba i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email