Centar za pomoć u kući Koprivnica

Korisnik projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica
Vrijednost projekta: 1.975.564,58 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 15. svibnja 2020. do 15. svibnja 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partner: Grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Intenzitet potpore: 70,46 %

Opći cilj projekta je ulaganje u socijalnu infrastrukturu koje će se postići izgradnjom i opremanjem prostora sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja i širenja mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga i službi podrške u zajednici.

Svrha projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u Koprivničko-križevačkoj županiji kroz izgradnju Centra za pomoć u kući Koprivnica sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga i službi podrške u zajednici.

Aktivnosti: Izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra za pomoć u kući; Izgradnja zgrade Centra za pomoć u kući Koprivnica; Stručni nadzor radova; Kupnja zemljišta za izgradnju Centra za pomoć u kući; Nabava ostale opreme; Nabava vozila; Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga; Neovisna financijska revizija projekta; Promicanje horizontalnih načela; Upravljanje projektom; Promidžba i vidljivost

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email