BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE

Korisnik projekta: Općina Kalinovac
Vrijednost projekta: 409.268,08 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partner: Općina Ferdinandovac, Općina Molve, Općina Podravske Sesvete, Općina Novo Virje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci i Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na ruralna područja općina Kalinovac, Ferdinandovac, Molve, Novo Virje i Podravske Sesvete

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području općina Kalinovac, Ferdinandovac, Molve, Novo Virje i Podravske Sesvete

Aktivnosti:  Identifikacija te zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju; Promidžba i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email