BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE III

Korisnik projekta: Općina Kalinovac
Vrijednost projekta: 98.427,23 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 22. prosinca 2022. do 22. kolovoza 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partneri: Općina Molve, Općina Ferdinandovac, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Križevci, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na području pet općina: Kalinovac, Ferdinandovac, Molve, Novo Virje i Podravske Sesvete.

Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području navedenih općina.

Aktivnosti projekta: Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici te Promidžba i vidljivost projekta.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email