BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE 2

Korisnik projekta: Općina Kalinovac
Vrijednost projekta: 197.017,72 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 30. lipnja 2021. do 30. prosinca 2022. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

 

Projektni partner: Općina Ferdinandovac, Općina Molve, Općina Podravske Sesvete, Općina Novo Virje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci i Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta: omogućiti ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem pristup tržištu rada i zapošljavanju na području sljedećih 6 općina: Kalinovac, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Novo Virje i Molve

Svrha projekta: unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području navedenih općina

Aktivnosti:  Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine; Promidžba i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email