Asfaltiranje (rekonstrukcija) nerazvrstanih cesta Ogredek i Trepče u Novom Virju

Korisnik projekta: Općina Novo Virje
Vrijednost projekta: 108.855,93 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 22.296,90 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je unaprijediti postojeću komunalnu infrastrukturu te stanovnicima tih dijelova općine osigurati primjerenije uvjete življenja. Dionice nerazvrstanih cesta Ogredek i Trepče trenutno su izvedene u makadamu koji je u lošem stanju (lokve i udarne rupe). Postojeće stanje cesta nije zadovoljavajuće. Odvodnja sa cesta nije adekvatno riješena te dolazi do nastajanja rupa i neravnina kao i do zadržavanja oborinskih voda na cestama.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu su provedba postupka javne nabave, ugovaranje sa odabranim izvođačem radova, nabava usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Što se tiče radova glavne aktivnosti su pripremni radovi (iskolčenje trase, ispitivanje nosivosti tla), zemljani radovi (planiranje i nabijanje makadama, izrada tamponskog sloja te izrada bankina), asfalterski radovi te završni radovi.

Print Friendly, PDF & Email