Izgradnja objekta mrtvačnice na lokaciji Veliki Poganac

Korisnik projekta: Općina Rasinja
Vrijednost projekta: 731.987,60 kuna
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2018. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 230.000,00 kuna

Opći cilj projekta: Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice i dostupnosti lokalne infrastrukture kroz socijalnu revitalizaciju naselja izgradnjom mrtvačnice s parkiralištem te promicanjem ravnopravnosti i nediskriminacije u široj lokalnoj zajednici.

Aktivnosti: Projekt obuhvaća aktivnosti izvođenja radova što uključuje izgradnju mrtvačnice, parkirališta, sabirne jame i spremnika za vodu te aktivnosti usluga nadzora gradnje.

Print Friendly, PDF & Email