Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-1 na području Općine Sveti Petar Orehovec

Korisnik projekta: Općina Sveti Petar Orehovec
Vrijednost projekta: 8.020.786,75 kuna
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta:
Status projekta: Proveden

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je poboljšanje cestovne infrastrukture na području Općine Sveti Petar Orehovec kako bi se osiguralo sigurnije i udobnije kretanje vozila

Svrha projekta je eliminirati nestandardne prometne uvjete, odnosno omogućiti normalno odvijanje prometa rekonstrukcijom postojeće prometnice (nerazvrstane ceste) koja je predmet ovog projekta.

Aktivnosti: Upravljanje projektom što podrazumijeva koordinaciju svih projektnih aktivnosti, izradu izvješća te organizaciju i vođenje sastanaka projektnog tima;  Provođenje postupka javne nabave; Rekonstrukcija 11 dionica nerazvrstane ceste NC-1 na području Općine Sveti Petar Orehovec; Nadzor nad izgradnjom; Promidžba i vidljivost

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“ te projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email