SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje

Korisnik projekta: Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad
Vrijednost projekta: 316.701,83 kuna
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 27. srpnja 2022. do 27. siječnja 2024. godine
Status projekta: U provedbi

Projektni partneri: Općina Legrad i Kulturno umjetničko društvo “Zrin” Legrad

Trajanje projekta: od 27. srpnja 2022. do 27. siječnja 2024. godine

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta osigurati razvoj civilnoga društva u RH koji osigurava ujednačen regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj RH.

Specifični cilj projekta: jačati kapacitete OCD-a aktivnih na području općine Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima, jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz ESF na razini općine Legrad i unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe općine Legrad u kriznim situacijama

Aktivnosti: Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva, Promidžba i vidljivost; Upravljanje  projektom i administracija.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email