Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Korisnik projekta: Obrtnička škola Koprivnica
Vrijednost projekta: 3.984.542,91 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 28. lipnja 2019. do 27. kolovoza 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partneri: Strukovna škola Đurđevac i Koprivničko-križevačka županija

Intenzitet potpore: 99,93%

Opći cilj projekta je povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika.

Svrha projekta je unaprjeđenje infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u Koprivničko-križevačkoj županiji u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

Aktivnosti: Priprema projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – Obrtničke škole Koprivnica te partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac; Provođenje postupaka javne nabave; Rekonstrukcija i dogradnja Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – Obrtničke škole Koprivnica te partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac; Stručni nadzor radova; Nabava specijalizirane i ostale opreme; Neovisna financijska revizija projekta; Upravljanje projektom; Promidžba i vidljivost.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email