Poslovna zona ZDELJA

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 42.029.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 42.278 u privatnom vlasništvu.
Lokacija: Općina Molve.
Namjena zemjišta: Proizvodno – uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje:-
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: –
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –

Specifikacija parcela u ponudi
  Veličina parcele (m2) Opis terena* Broj katastarske čestice Vlasništvo** Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem*** Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje)
Najveća dostupna javna parcela            
Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela            
Najveća dostupna privatna parcela 12998 ravno 4474 privatno nema prodaja 9,62
Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela 11297 ravno 4568/1

4569/1

4569/2

privatno nema prodaja 9,62
*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito)

** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno)

*** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje)

 

Dostupnost infrastrukture/energenata
Energenti

 

U zoni – Da/Ne Blizu zone – Da/Ne Kapaciteti
Električna energija Da Da dostupnost MW
Plin – kapacitet Da Da kapacitet (m3/h)
Voda Da Da m3/dan
Odvodnja/kanalizacija Ne Da m3/dan
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da, nakon izgradnje kanalizacijske mreže  

 

Komunalna davanja:
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,26.
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3): 0,26.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,26.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: – 
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,07.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: – 

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3):
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3):

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): – 

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: – 
Urbanistički plan uređenja: Izrađen.
Detaljni plan uređenja: Ne, ne postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 100.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 6.
Morska luka (udaljenost u km): Rijeka, cestom 106 km.
Zračna luka (udaljenost u km): Zagreb, Zračna luka Franjo Tuđman, 265 km.

 

Postojeća poduzeća u zoni
Ime poduzetnika Djelatnost Zemlja porijekla Vlasnik poduzetnika (društvo) Web stranica poduzetnika
1. Selsko komunalno društvo Molve

 

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika Hrvatska Općina Molve molve.hr
 

2. UDRUGA MLJEKARA DRAVA-SAVA

Proizvođačka organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda Hrvatska Dobrovoljno udruženi mljekari s područja Koprivničko-križevačke županije dravasava.hr

 

Kontakt

Općina Molve
Općinski načelnik: Zdravko Ivančan.

Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48327 Molve, Koprivničko-križevačka županija.
Tel: 098/998-9109.
E-mail: [email protected]