Poslovna zona VIRJE

Poslovna zona VIRJE

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 10.830.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): Poslovna zona je neaktivna, nema aktivnosti u njoj.
Namjena zemjišta: Proizvodno-uslužna.
Lokacija: Općina Virje.
Dopušteni koeficijent izgradnje:
Dopušteni koeficijent iskoristivosti:
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB):
Cijena zemljišta (EUR):

 

Dostupnost infrastrukture/energenta

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: Dostupno, prema uvjetima Komunalije-plin d.o.o.
Plin – kapacitet  (m3/h): Dostupno, prema uvjetima Komunalije-plin d.o.o.
Električna energija – dostupnost MW: Dostupno, prema uvjetima HEP-a.
Voda (m3/dan): Dostupno, prema uvjetima Komunalije-plin d.o.o.
Odvodnja/kanalizacija (m3/dan): Dostupno, prema uvjetima Komunalije-plin d.o.o.

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 1,0.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 1,0.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Da.
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): Sukladno Odluci, ovisi o djelatnosti.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Da.

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3):

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade.
Urbanistički plan uređenja:
Detaljni plan uređenja: Nije izrađen.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0,01.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 55 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 0,5 km.
Morska luka (udaljenost u km): 259 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 102 km, zračna luka Zagreb.

 

Poticajne mjere i olakšice: Potpore za gospodarske aktivnosti poduzetnika do 10.000,00 kn godišnje prema računima, potpore za svakog novo zaposlenog 2.000,00 kn jednokratno, potpore za edukacije do 500,00 kn godišnje.

 

Kontakt

Općina Virje
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Kristina Filipović.

Adresa: Đure Sudeta 10, 48 326 Virje, Koprivničko-križevačka županija.
Tel: 385 (0)48 897 680.
E-mail: [email protected]