Poslovna zona SIGETEC

 

Poslovna zona SIGETEC

 

OPĆENITO O ZONI

Ukupna površina zone: 9,32 ha
Površina zemljišta slobodnog za prodaju: 9,32 ha
Cijena zemljišta: nije definirana

 

UDALJENOST

Koprivnica – 11,5 km
Đurđevac – 27 km
Križevci – 42,5 km
Zagreb – 102,5 km

 

PROMETNA POVEZANOST

Udaljenost do autoceste: 44,5 km A4 Varaždin-Zagreb
Udaljenost do željezničke pruge: 5,5 km
Udaljenost do najbliže zračne luke: 102,5 km
Udaljenost do najbliže pomorske luke: 263,5 km

 

KONTAKTI

Općina Peteranec
Načelnik Općine: Krešimir Matijašić
Adresa: Matije Gupca 13, Peteranec
Tel: 385 (0)48 636 289
Fax: 385 (0)48 636 436
E-mail: [email protected]

 

MOGUĆE DJELATNOSTI

Predviđene djelatnosti: gospodarske, proizvodne namjene (npr. otkupna stanica za poljoprivedne proizvode i slično).

 

INFRASTRUKTURA

Zona nije opremljena cjelokupnom komunalnom infrastrukturom.

 

NAKNADE ZA INFRASTRUKTURNE PRIKLJUČKE

Električna energija: prema važećem cjeniku distributera: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Plin: prema važećem cjeniku distributera: Koprivnica plin d.o.o.
Voda: prema važećem cjeniku distributera: GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
Kanalizacija: nije izgrađena kanalizacijska mreža

POTICAJNE MJERE I OLAKŠICE

Poticajne mjere Općine Peteranec

Općina Peteranec poduzetnicima odobrava popust od 50% za plaćanje komunalnog doprinosa za gradnju poslovnih objekata.

 

NACIONALNE POTICAJNE MJERE: Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12)

1. Poticaji za mikropoduzetnike
Za investicije mikropoduzetnika u visini protuvrijednosti od minimalno 50.000 EUR-a, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od pet godina od početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta u razdoblju od godine dana nakon početka investicije.
Porezni poticaji mogu se odobriti i bez otvaranja novih radnih mjesta uz uvjet da poduzetnik provodi modernizaciju tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona. Poduzetnik ima obvezu, tijekom razdoblja korištenja poticajnih mjera, očuvati jednaki broj radnih mjesta koje je imao u trenutku podnošenja prijave, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

2. Porezni poticaji
Za investicije u visini do 1 milijun EUR-a, investitoru se umanjuje stopa poreza na dobit za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta, za investicije u visini od 1 – 3 milijuna EUR-a za 75% u razdoblju od 10 godina uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta, te za investicije preko 3 milijuna EUR-a za 100% u razdoblju od 10 godina uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom.

3. Carinski poticaji
Kod uvoza investicijske opreme/strojeva koji su dio opravdanih troškova investicije, investitor se oslobađa plaćanja carine na uvezenu robu.

4. Poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom
Ako investitor otvori nova rada mjesta povezana s investicijskim projektom u županijama gdje stopa nezaposlenosti iznosi do 10%, odobrit će mu se bespovratna novčana sredstva u iznosu od 10% od iznosa troškova otvaranja novog radnog mjesta, a ne više od 3.000 EUR-a  po novootvorenom radnom mjestu, u županijama gdje stopa nezaposlenosti iznosi između 10% i 20%, sredstva u iznosu od 20% od iznosa troškova otvaranja novog radnog mjesta, a ne više od 6.000 EURA-a po novootvorenom radnom mjestu, te u županijama gdje stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, sredstva u iznosu od 30% od iznosa troškova otvaranja novog radnog mjesta, a ne više od 9.000 EUR-a po novootvorenom radnom mjestu.

5. Poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom
Opće usavršavanje namijenjeno je stjecanju općeg znanja koje se koristi na sadašnjem ili budućem radnom mjestu, prenosivo je kod drugih poduzetnika ili djelatnosti i znatno poboljšava mogućnost zapošljavanja radnika.
Intenzitet potpore u slučaju općeg usavršavanja ne može prelaziti 60% za velike, 70% za srednje i 80% za male poduzetnike od iznosa opravdanih troškova usavršavanja.
Posebno usavršavanje namijenjeno je stjecanju teoretskog i praktičnog znanja upotrebljivog na sadašnjem ili budućem radnom mjestu, neprenosivo je ili ograničeno prenosivo kod drugih poduzetnika ili djelatnosti. Intenzitet potpore u slučaju posebnog usavršavanja ne može prelaziti 25% za velike, 35% za srednje i 45% za male poduzetnike od iznosa opravdanih troškova  usavršavanja.

6. Poticajne mjere za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
Za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti, dodatne poticajne mjere odobravat će se za sljedeće investicijske projekte:
– za razvojno-inovacijske aktivnosti, koje utječu na unapređenje i modernizaciju proizvoda, proizvodnih serija, proizvodnih procesa te proizvodnih tehnologija, odobrit će se povećanje iznosa potpore za otvaranje novih radnih mjesta za 50%, kao i bespovratna novčana sredstva za kupnju opreme/strojeva u visini 20% opravdanih troškova, ali ne više od 0,5 milijuna EUR-a;
– za aktivnosti poslovne podrške, koje obuhvaćaju centre za odnose s kupcima/korisnicima, centre izdvojenih poslovnih aktivnosti, logističke i distribucijske centre te centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera, odobrit će se povećanje iznosa potpore za otvaranje novih radnih mjesta za 25%;
– za aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti, koje obuhvaćaju aktivnosti kreativnih usluga, aktivnosti turističkih usluga, aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga te aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa, odobrit će se povećanje iznosa potpore za otvaranje novih radnih mjesta za 25%.

7. Poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta
Investicijski projekt za kojeg se odobravaju poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta predstavlja investiciju u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna EUR-a uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka investicije.
Investitoru koji realizira projekt u županiji gdje stopa nezaposlenosti iznosi između 10% i 20%, odobrit će se bespovratna novčana potpora u iznosu 10% opravdanih troškova ulaganja, i to za troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili ugostiteljsko-turističkog objekta, te troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme, ali ne više od 0,5 milijuna EUR-a.
Investitoru koji realizira projekt u županiji gdje stopa nezaposlenosti prelazi 20%, odobrit će se bespovratna novčana potpora u iznosu 20% opravdanih troškova ulaganja, i to za troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili ugostiteljsko-turističkog objekta, te troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme, ali ne više od 1 milijun EUR-a.

8. Poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte
Investitoru koji realizira radno intenzivni investicijski projekt koji omogućuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od tri godine od početka investicije, odobrit će se povećanje iznosa potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta za 25%, za 300 novih radnih mjesta povećanje za 50%, te za 500 novih radnih mjesta za 100%.

 

PODUZETNICI U POSLOVNOJ ZONI

Nema.