Poslovna zona LUČICA

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 164.836.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 7.370 m2 u vlasništvu grada/općine, 2.669 m2 u vlasništvu RH i 154.797 u m2 u privatnom vlasništvu.
Lokacija: Općina Molve.
Namjena zemjišta: Uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje:-
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: –
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –

 

Specifikacija parcela u ponudi
  Veličina parcele (m2) Opis terena* Broj katastarske čestice Vlasništvo** Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem*** Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje)
Najveća dostupna javna parcela 3809 9397

 

Općina Molve   9,62
Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela 10039 9397

8081

9252/1

8099

8101

9887

Općina  Molve/RH      
Najveća dostupna privatna parcela 8072 ravno 7211 privatno nema prodaja 9,62
Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela 154797 ravno 8066

8072

8082

8083

8096

8256/1

8256/2

8258

9244

9245

9246

9253

9254

9256

9257

9258

9259

9260

9264

9265

9270

9271

9365

9366

9374

9376

9379

9380

9382

9384

9386

9388

8065/1

8067/1

8067/2

8084/1

8084/2

8084/3

8095/1

8095/2

8095/3

8103/1

8103/2

9249/1

9250/1

9250/2

9252/2

9252/3

9255/1

9255/2

9255/3

9385/1

9385/2

9385/3

9086

9095/1

9095/2

9090

8103/2

9088

9091

9243/1

9244

9246

9247/1

8103/1

8102

privatno nema prodaja 9,62
*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito)

** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno)

*** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje)

 

Dostupnost infrastrukture/energenata
Energenti

 

U zoni – Da/Ne Blizu zone – Da/Ne Kapaciteti
Električna energija Ne Ne dostupnost MW
Plin – kapacitet Ne Ne kapacitet (m3/h)
Voda Ne Ne m3/dan
Odvodnja/kanalizacija Ne Ne m3/dan
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne  

 

Komunalna davanja:
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,26.
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3): 0,26.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,26.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: – 
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,07.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: – 

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3):
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3):

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): – 

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: –
Urbanistički plan uređenja: Izrađen.
Detaljni plan uređenja: Nije izrađen.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 100.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 6.
Morska luka (udaljenost u km): Rijeka, cestom 106 km.
Zračna luka (udaljenost u km): Zagreb, Zračna luka Franjo Tuđman, 265 km.


Kontakt

Općina Molve
Općinski načelnik: Zdravko Ivančan.

Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48327 Molve, Koprivničko-križevačka županija.
Tel: 098/998-9109.
E-mail: [email protected]