Poslovna zona POLER

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 9.794.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 9.794 m2 u vlasništvu grada/općine.
Lokacija: Općina Molve.
Namjena zemjišta: Proizvodno – uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje:-
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: –
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –

 

Dostupnost infrastrukture/energenata
Energenti

 

U zoni – Da/Ne Blizu zone – Da/Ne Kapaciteti
Električna energija Da Da dostupnost MW
Plin – kapacitet Da Da kapacitet (m3/h)
Voda Da Da m3/dan
Odvodnja/kanalizacija Da Da m3/dan
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da  

 

Komunalna davanja:
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,26.
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3): 0,26.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,26.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: – 
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,07.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: – 

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3):
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3):

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): – 

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: –
Urbanistički plan uređenja: Izrađen.
Detaljni plan uređenja: Nije izrađen, ne postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 100.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 6.
Morska luka (udaljenost u km): Rijeka, cestom 106 km.
Zračna luka (udaljenost u km): Zagreb, Zračna luka Franjo Tuđman, 265 km.

 

Postojeća poduzeća u zoni
Ime poduzetnika Djelatnost Zemlja porijekla Vlasnik poduzetnika (društvo) Web stranica poduzetnika
1. Reciklažno dvorište Molve Zbrinjavanje otpada prema vrstama otpada Hrvatska Općina Molve molve.hr
 

2. Drava Kom d.o.o. Virje

 

 

Gospodarenje otpadom Hrvatska Općina Rasinja
Općina Hlebine
Općina Peteranec
Općina Gola
Općina Novo Virje
Općina Virje
Općina Ferdinandovac
Općina Podravske Sesvete
Općina Kloštar Podravski
Općina Molve
Općina Kalinovac
drava-kom.hr
3. Cooper, obrt za usluge i trgovinu Koprivnica

 

Piljenje i blanjanje drva hrvatska Tihomir Cvetković  

 

Kontakt

Općina Molve
Općinski načelnik: Zdravko Ivančan.

Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48327 Molve, Koprivničko-križevačka županija.
Tel: 098/998-9109.
E-mail: [email protected]