Poduzetnička zona KOPRIVNIČKI IVANEC

k-ivanec2

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 2.225.874.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 1.920.455,00 m2, od čega je 378.616,82 m2 u vlasništvu grada/općine, 1.536.120,18 m2 u vlasništvu RH i 5.718 m2 u privatnom vlasništvu.
Lokacija: Općina Koprivnički Ivanec.
Namjena zemjišta: Proizvodno – uslužna.

Dopušteni koeficijent izgradnje:

  • za građevinske čestice površine do 10.000 m² iznosi 0,5;
  • za građevinske čestice površine veće od 10.000m² – 50.000m² iznosi 0,6:
  • za građevinske čestice površine 50.000 m² i veće iznosi 0,7;
  • unutar čestica infrastrukturnih sustava iznosi 0,5.

Dopušteni koeficijent iskoristivosti: 

  • za građevinske čestice površine manje od 50.000 m² iznosi 1,0;
  • za građevinske čestice površine 50.000 m² i veće iznosi 1,2;
  • unutar čestica infrastrukturnih sustava iznosi 0,4.

Dopuštena visina gradnje (m): Načelno najviše 10m, a za gradnju na česticama infrastrukturnih sustava 6m. Iznimno, građevine mogu imati i veću visinu, a to ovisi o tehnologiji i drugim parametrima.

Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB):

  • a) danju: 55 – 60 dB(A);
  • b) noću:  45 – 55 dB(A).

 

Specifikacija parcela u ponudi
 

Veličina parcele (m2)

Opis terena*

Broj katastarske čestice

Vlasništvo**

Tereti na nekretnini

Način raspolaganja zemljištem***

Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje)

Najveća dostupna javna parcela

23.976

Ravno

2260/1

 

Lokalno (Općina Koprivnički Ivanec)

 

 

NE

Prodaja

7,96 EUR / m²

Najveća dostupna javna parcela

11.751

Ravno

2260/2

Lokalno (Općina Koprivnički Ivanec)

DA

Prodaja

7,96 EUR / m²

Najveća dostupna javna parcela

9.048

Ravno

2260/3

Lokalno (Općina Koprivnički Ivanec)

NE

Prodaja

7,96 EUR / m²

 

*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito).

** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno).

*** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje).

 

Dostupnost infrastrukture/energenata

Energenti

U zoni – Da/Ne

Blizu zone – Da/Ne

Kapaciteti

Električna energija

DA

n/p

dostupnost MW

Ukupno 1 MW.

Plin – kapacitet

DA

n/p

kapacitet (m3/h)

Po potrebi.

Voda

DA

n/p

m3/dan

Po potrebi.

Odvodnja/kanalizacija

DA

n/p

m3/dan

Po potrebi.

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda

DA

n/p

 

Sustav odvodnje je spojen na pročistač otpadnih voda.

 

Komunalna davanja
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m3)
 

Obujam objekta (m³)

Kn/m³ (EUR*/m³)

za objekte poslovne namjene

za objekte proizvodne namjene

za objekte javne namjene

za staklenike

0 – 2000

9.00/1,2036

7.50/1,0030

6.00/0,8024

4.80/0,6419

2001 – 10000

7.50/1,0030

6.30/0,8425

5.10/0,6820

4.20/0,5617

preko 10000

6.00/0,8024

4.80/0,6419

4.20/0,5617

3.60/0,4814

Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m3)

vidi gore.

Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m3)

vidi gore.

Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa

NE.

Iznos komunalne naknade (EUR*/m2)

0,182 – 0,453 EUR.

Oslobađanje plaćanje komunalne naknade

DA, za poslovne subjekte sa sjedištem na području Općine Koprivnički Ivanec i to umanjenje: 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini i 25% u četvrtoj godini.

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): 2,1055.
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): 0,3741.
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): 1,0568.

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 0,0403 za proizvodne djelatnosti i 0,1402 za poslovne djelatnosti.

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: https://www.prostorno-kkz.hr/prostorni-planovi/prostorni-plan-koprivnicko-krizevacke-zupanije
Prostorni plan uređenja grada: https://koprivnicki-ivanec.hr/prostorni-planovi
Generalni urbanistički plan: Ne
Urbanistički plan uređenja: Izrađen. https://koprivnicki-ivanec.hr/poslovna-zona
Detaljni plan uređenja: Nije izrađen.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): Poslovna zona smještena je uz Državnu cestu D20, Koprivnica – Čakovec.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): Najbliža udaljenost je do autoceste A4 – čvor Zamlaka, 30 km. Udaljenost do brze ceste Zagreb – Križevci, 35 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): U Koprivnici, udaljen 4 km.
Morska luka (udaljenost u km): Rijeka, cestom 258 km.
Zračna luka (udaljenost u km): Zagreb, Zračna luka Franjo Tuđman, 99 km.

 

Poticajne mjere i olakšice
Poticaji grada/općine

 

Komunalna naknada za poslovne subjekte sa sjedištem na području Općine Koprivnički Ivanec umanjuje se za 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini i 25% u četvrtoj godini.

 

Postojeća poduzeća u zoni
 

Ime poduzetnika

Djelatnost

Zemlja porijekla

Vlasnik poduzetnika (društvo)

Web stranica poduzetnika

E-two-energy proizvodnja d.o.o.

Energetika

Njemačka

E-two-energy proizvodnja d.o.o.

http://www.etwoenergy.com/stranice/obnovljiva_energija/sunce

Logistika Šurić, Obrt za prijevoz, trgovinu i usluge

Prijevoz, trgovina i usluge

Hrvatska

Logistika Šurić, Obrt za prijevoz, trgovinu i usluge

https://logistika-suric.hr

Unijabeton d.o.o.

Proizvodnja i trgovina betona i betonskih prioizvoda

Hrvatska

Unijabeton d.o.o.

https://unijabeton.hr

Auto-Aktiv d.o.o.

Prodaja i servis rabljenih vozila

Hrvatska

Auto-Aktiv d.o.o.

https://web.facebook.com/autoaktivdoo

Bihor d.o.o.

Proizvodnja i izvođenje instalacija grijanja, hlađenja, sprinkler sistema i ventilacije

Hrvatska

Bihor d.o.o.

https://bihor.hr

OPG Posavec Ivan

Poljoprivreda

Hrvatska

OPG Posavec Ivan

n/p

Mamodo d.o.o.

Proizvodnja električne energije

Hrvatska

Mamodo d.o.o.

https://www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/mamodo/Detaljno/543307

Smart Square d.o.o.

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Hrvatska

Smart Square d.o.o.

https://smartsquare.hr

 

Broj zaposlenih s 31. prosinca 2023. godine: 10.

 

Kontakt

Općina Koprivnički Ivanec
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec: Alen Jančevec.

Adresa: Matije Gupca 12, 48 314 Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija.
Tel: 099/232-1770.
E-mail: [email protected]