Gospodarska zona GORNJI ČRET

Gornji Čret

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 451.000.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 393.000, od čega je 132.000 m2 u vlasništvu grada a 261.000 m2 u privatnom vlasništvu.
Lokacija: Grad Križevci.
Adresa (koordinate): 46.019981, 16.576136.

Namjena zemljišta: Proizvodno-uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,1-0,5.
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: 1,5.
Dopuštena visina gradnje (m): 11,5 za poslovnu djelatnost, 8,5 za proizvodnu djelatnost (u određenim slučajevima moguće i više).
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano (primjenjuje se Zakon o zaštiti od buke).

 

Specifikacija parcela u ponudi
 

Veličina parcele (m2)

Opis terena*

Broj katastarske čestice

Vlasništvo**

Tereti na nekretnini

Način raspolaganja zemljištem***

Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje)

Najveća dostupna javna parcela

43922

ravno

14133/1

javno

NE

Prodaja/pravo građenja

 

8,00 EUR/m2; početna cijena za ostvar.prava građenja 0,033 /m2mjesečno

Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela

             

Najveća dostupna privatna parcela

             

Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela

             
 

*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito).

** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno).

*** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje).

 

 

Dostupnost infrastrukture/energenata
 

ENERGENTI

 

 U zoni – Da/Ne

 Blizu zone – Da/Ne

Kapaciteti

Električna energija

DA

 

dostupnost MW

 

u cijenu zemljišta uračunata je angažirana snaga na parceli do 2.500 m2 od 10kw, na parceli od 5.000 m2 20 kw, 7.500m2 30 kw i parceli 10.000 m2 40 kw.

Plin – kapacitet

DA

 

kapacitet (m3/h)

 

Voda

DA

 

m3/dan

 

Odvodnja/kanalizacija

DA

 

m3/dan

 

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda

DA

     

 

Komunalna davanja

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 2,70
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3):
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 2,70
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Komunalni doprinos umanjuje se 50% za objekte obujma 1.001-5500 m3, za objekte 5501-10000m3 70% te za objekte 10001 m3 i više 90%. U poduzetničkim zonama odobrava se dodatni popust od 10%.
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): W boda (0,046 EUR) x koef. zone (0,1 EUR)  x koef. namjene (u rasponu od 1-8) x m2.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Komunalna naknada umanjenje 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini i 25% u četvrtoj godini.

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): 0,67.
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): 0,12.
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): 0,20.

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 0,04.

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Da.
Urbanistički plan uređenja: Izrađen.
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0,1.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 5,4 km, brza cesta DC 10.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 0,5 km.
Morska luka (udaljenost u km): 215 km, luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 60 km, zračna luka  Zagreb.

 

Poticajne mjere i olakšice: Povrat sredstava uplaćenih na ima naknade za promjenu namjene poljoprivrednih zemljišta na području gospodarske zone Gornji Čret.

 

Postojeća poduzeća u zoni

Ime poduzetnika

Djelatnost

Zemlja porijekla

Vlasnik poduzetnika (društvo)

Web stranica poduzetnika

Tehnomontaža d.o.o.

25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija

Hrvatska

Mihovil Majdak

 

Novoselmont d.o.o.

33.20 Instaliranje industrijskih strojeva

Hrvatska

Goran Matić

 

Watropur d.o.o.

42.14 Posredovanje u trgovini strojevima

Hrvatska

WATROPUR AG Švicarska

www.watropur.com

Cengiz insaat sanayi ticaret anonim sirketi

42.12 Gradnja željezničkih pruga

Turska

 

www.cengiz.insaat.com.tr

 

Broj zaposlenih s 31. prosinca 2022. godine: 66.

 

Kontakt

Grad Križevci
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu:
Ivan Biškup.

Adresa: Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48 260 Križevci.
Tel: 385 (0)48 628 943.
E-mail: [email protected]

 

Shematski prikaz zone dostupan je OVDJE.