Poslovna zona BUKOVE GREDE

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 178.900
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 178.900
Namjena zemjišta: Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje: 
Dopušteni koeficijent iskoristovosti: 0,8
Dopuštena visina gradnje (m): 12,0
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –
Cijena zemljišta (EUR): –

 

Dostupnost infrastrukture/energenta

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: –
Plin – kapacitet  (m3/h): –
Električna energija – dostupnost MW: – 
Voda (m3/dan): 
Odvodnja/kanalizacija (m3/dan): 

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,53
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,53
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: –
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): Da, za objekte namijenjene prozvodno prerađivačkoj djelatnosti
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Da

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3):

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da
Prostorni plan uređenja grada: Da
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade
Urbanistički plan uređenja: Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne
Pristupna cesta: (udaljenost u km): –
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 68,3 km 
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 7 km
Morska luka (udaljenost u km): 225 km, Luka Rijeka
Zračna luka (udaljenost u km): 117 km, zračna luka Zagreb

 

Kontakt

Općina Podravske Sesvete
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:
Boris Poljanec

Adresa: Ivana Mažuranića 1, 48 363 Podravske Sesvete
Tel: 385 (0)48 819-007
E-mail: [email protected]