Poslovna zona BRZDELJEVA

Poslovna zona BRZDELJEVA

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 119.394.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 11.276 m2 u vlasništvu grada/općine i 108.118  mu privatnom vlasništvu.
Lokacija: Općina Molve.
Namjena zemjišta: Proizvodna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: – 
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: – 
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –

 

Specifikacija parcela u ponudi
  Veličina parcele (m2) Opis terena* Broj katastarske čestice Vlasništvo** Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem*** Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje)
Najveća dostupna javna parcela 4495 4877 Općina Molve nema 9,62

 

Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela 6781 4492/1

4492/2

4495

4496/1

4496/2

4498

4501/3

Općina Molve nema 9,62
Najveća dostupna privatna parcela 15055 ravno 4490/1 privatno nema prodaja 9,62
Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela 69389 ravno 4490/1

4490/2

4493

4494

4497

4503

4506/1

4506/2

4506/3

4507

4508

4568/2

4517/1

4514

4513

4634/2

4760/1

4760/2

4761

4764

4765

4766

4767

4768

4769

4770/1

4771/1

4772/1

4774/1

privatno nema prodaja 9,62
*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito)

** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno)

*** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje)

 

Dostupnost infrastrukture/energenata
Energenti

 

U zoni – Da/Ne Blizu zone – Da/Ne Kapaciteti
Električna energija Da Da dostupnost MW
Plin – kapacitet Da Da kapacitet (m3/h)
Voda Da Da m3/dan
Odvodnja/kanalizacija Ne Da m3/dan
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da, nakon izgradnje kanalizacijske mreže  

 

Komunalna davanja:
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,26.
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3): 0,26.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,26.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: – 
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,07.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: – 

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3):
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3):

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): – 

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Ne.
Urbanistički plan uređenja: Izrađen.
Detaljni plan uređenja: Izrađen, pokrenut je postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja gospodarske zone.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 100.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 6.
Morska luka (udaljenost u km): Rijeka, cestom 106 km.
Zračna luka (udaljenost u km): Zagreb, Zračna luka Franjo Tuđman, 265 km.

 

Postojeća poduzeća u zoni
Ime poduzetnika Djelatnost Zemlja porijekla Vlasnik poduzetnika (društvo) Web stranica poduzetnika
1. KOM d.o.o. Molve u vlasništvu

samoposlužne praonice „MRVA“

 

autopraonica

 

Hrvatska Kolar Ivan kom.hr

 

Kontakt

Općina Molve
Općinski načelnik: Zdravko Ivančan.

Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48327 Molve, Koprivničko-križevačka županija.
Tel: 098/998-9109.
E-mail: [email protected]