Poslovna zona BATJAN

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 130.000, nije do kraja formiran oblik.
Lokacija: Općina Đelekovec.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 130.000, nije do kraja formiran oblik.
Namjena zemjišta: Proizvodno-uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 70%.
Dopušteni koeficijent iskoristovosti: 50%.
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –
Cijena zemljišta (EUR): 

Specifikacija parcela u ponudi
  Veličina parcele (m2) Opis terena* Broj katastarske čestice Vlasništvo** Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem*** Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje)
Najveća dostupna javna parcela 76071 ravno 6139/64 Javno-državno nema zakup
Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela nema
Najveća dostupna privatna parcela nema
Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela nema
*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito)

** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno)

*** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje)

 

Dostupnost infrastrukture/energenata
Energenti

 

U zoni – Da/Ne Blizu zone – Da/Ne Kapaciteti
Električna energija Ne Da dostupnost MW
Plin – kapacitet Ne Ne kapacitet (m3/h)
Voda Ne Ne m3/dan
Odvodnja/kanalizacija Ne Ne m3/dan
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne Ne    

 

Komunalna davanja

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,11.
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3): 0,11.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,11.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa:
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,06
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade:

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3):

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade.
Urbanistički plan uređenja: Nije izrađen, a postoji obveza izrade.
Detaljni plan uređenja: Nije izrađen, a postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): –
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 61 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 7 km.
Morska luka (udaljenost u km): 265 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 106 km, zračna luka Zagreb.

 

Kontakt

Općina Đelekovec
Općinska načelnica:
Lara Samošćanec, mag.pol.

Adresa: Mihovila Pavleka Miškine 1, 48316 Đelekovec.
Tel: 385 (0)48 834-020.
E-mail: [email protected]

Shematski prikaz zone možete pronaći OVDJE.